ผลสำรวจอายุคนในม็อบครั้งที่ 3 (14 พ.ย. 63)

November 19, 2020

ผลสำรวจอายุประชากรม็อบครั้งที่ 3
Mob Fest วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563


เวลาโดยประมาณ 16.30 – 18.30 น.


มีผู้สนใจร่วมติดสติกเกอร์ทั้งหมด 652 คน แบ่งเป็น
Gen Z (0-22 ปี) – 130 คน (19.9%)
Gen Y รุ่น 2 (23-31 ปี) – 269 คน (41.3%)
Gen Y รุ่น 1 (32-40 ปี) – 96 คน (14.7% )
*[Gen Y ทั้งหมดรวมเป็น 365 คน = 56% – เยอะที่สุดในม็อบติดกันเป็นครั้งที่ 3]
Gen X (41-55 ปี) – 94 คน (14.4%)
Boomer (56-74 ปี) – 61 คน (9.4%)
Silent (อายุ 75-95 ปี) – 2 คน (0.3%)


สิ่งที่น่าสนใจ

Gen Z เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 11.84% เป็นเกือบ 20%

Gen Y กลุ่ม 23-31 ปี ยังคงยืนเด่นโดยท้าทายมาร่วมม็อบเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเช่นเดิม

Gen Y ยังคงมามากสุด

รอบนี้ คนอายุที่ร่วมตอบคำถามมากที่สุดยังคงเป็นคนอายุ 25 ปี มาเป็นครั้งที่สองแล้ว (48 คน)

Range อายุของการตอบคำถามครั้งนี้ มีตั้งแต่ 7 ขวบ – 79 ปีหมายเหตุ: การสำรวจทำโดยการถือป้ายกลางที่ชุมนุมแล้วให้ผู้ที่สนใจเดินมาบอกอายุ แล้วเขียนอายุลงสติกเกอร์ตามสีของเจน ก่อนแปะแยกตามเจน

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *