ผลสำรวจอายุคนในม็อบครั้งที่ 2 (8 พ.ย. 63)

November 19, 2020

ม็อบ “ราษฎรสาส์น” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่ประมาณ 4.30 น. – ช่วงเวลาออกเดิน (น่าจะหกโมงกว่าๆ )
.
.
มีผู้สนใจร่วมติดสติกเกอร์ทั้งหมด 777 คน แบ่งเป็น
Gen Z (0-22 ปี) – 92 คน (11.84%)
Gen Y รุ่น 2 (23-31 ปี) – 283 คน (36.42%)
Gen Y รุ่น 1 (32-40 ปี) -105 คน (13.5% )
[Gen Y ทั้งหมดรวมเป็น 388 คน = 49.93% – เยอะที่สุดในม็อบครั้งนี้]
Gen X (41-55 ปี) – 162 คน (20.84%)
Boomer (56-74 ปี) – 131 คน (16.85%)
Silent (อายุ 75-95 ปี) – 4 คน (0.50%)


สิ่งที่น่าสนใจ

Gen Z มีเปอร์เซนต์ที่ใกล้เคียงเดิมเมื่อเทียบกับม็อบแรก

Gen Y เยอะที่สุดเหมือนเดิม แต่ % ลดลง เพราะ Gen X กับ Boomer มีจำนวนเยอะขึ้น

Silent Generation มีเปอร์เซ็นต์เท่าเดิม

รอบนี้ คนอายุ 25 คือ คนที่ร่วมตอบแบบสอบถามมากที่สุด (45 คน) รอบที่แล้วคือคนอายุ 27

Gen Y อายุน้อย (23-31) คือ กลุ่มคนที่เยอะถล่มทลาย

Range อายุของการตอบคำถามครั้งนี้ มีตั้งแต่ 11 ขวบ – 80 ปี

หมายเหตุ: การสำรวจทำโดยการถือป้ายกลางที่ชุมนุมแล้วให้ผู้ที่สนใจเดินมาบอกอายุ แล้วเขียนอายุลงสติกเกอร์ตามสีของเจน ก่อนแปะแยกตามเจน

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *