ผลสำรวจอายุคนในม็อบครั้งที่ 1 (29 ต.ค. 63)

November 19, 2020

สำรวจอายุคนในม็อบวันที่ 29 ตุลาคม 63 (ถ. สีลม ช่วงเวลาประมาณ 19.30 – 20.45 น.) ทั้งหมด 192 คน

Gen Z – 20 คน (10.4%)

Gen Y – 146 คน (76%)

Gen X – 16 คน (8.3%)

Boomer – 9 คน (4.7%)

Silent – 1 คน** (0.5%)

คนวัยอายุ 27 ปี เข้าร่วมม็อบเป็นจำนวนเยอะที่สุดที่ 17 คน

**อย่างไรก็ตาม ไม่แน่ใจว่าแปะผิดหรือถูก เพราะอีก 4 คนที่แปะช่องนี้ เมื่อตรวจสอบอายุกลับกลายเป็น Baby Boomer

เนื่องจากครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งแรกเลยยังทำให้ไม่มีรายละเอียดมากนัก

ขอขอบคุณ กิ๊ฟและเพื่อน กุ๋ย ผักบุ้ง และพี่ดักแด้สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *