พ่อแม่คิดยังไงกับลูกที่มาม็อบ และ ผลสำรวจอายุคนมาม็อบครั้งที่ 5 (ม็อบนักเรียนเลว 21 พ.ย. 63)

January 29, 2021

โพลรอบนี้อยากรู้ว่า “พ่อแม่คิดยังไงกับลูกที่มาม็อบ” ค่ะ

สำรวจคนมาม็อบ ‘นักเรียนเลว’ วันที่ 21 พ.ย. 63 บริเวณสยาม สแควร์ ประมาณ 17.00 – 19.00 น.

จากผู้ติดสติกเกอร์ 701 คน พบว่า

พ่อแม่พามา/มากับพ่อแม่/มากับลูก – 51 คน (7.3%)

พ่อแม่เห็นด้วยและสนับสนุนให้มา – 297 คน (42.4%)

พ่อแม่ไม่เห็นด้วยแต่ให้มา – 96 คน (13.7%)

พ่อแม่ไม่เห็นด้วยเลยหนีมา / พ่อแม่ไม่รู้ – 231 คน (33%)

พ่อให้มา แต่แม่ไม่ให้มา / แม่ให้มา แต่พ่อไม่ให้มา – 26 คน (3.6%)

อายุคนตอบมีตั้งแต่ 10 ขวบ – 75 ปี

แบ่งเป็นGen Z – 311 คน (44.36%)

Gen Y – 339 คน (48.35%)

Gen X – 32 คน (4.56%)

Boomer – 19 คน (2.71%)

อายุที่เข้าร่วมเยอะสุดคือ 17 และ 25 ปี อยู่ที่ 53 คน

เรียนรู้อะไร

– มากับพ่อแม่และพ่อแม่สนับสนุนให้มารวมกันมีถึง 49.7%

– ที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วย แต่ก็ให้มาและพ่อหรือแม่เห็นด้วยแค่คนเดียวก็รวมกันถึง 17.1%

– ที่ต้องหนีพ่อแม่มา หรือ พ่อแม่ไม่รู้เลยมี 33%

– ม็อบรอบนี้มี Gen Z เข้าร่วมเยอะที่สุดตั้งแต่ทำสำรวจมา 5 ครั้ง

ความเห็น- เท่ากับว่าส่วนใหญ่พ่อแม่โอเค หรือ ต่อให้ไม่โอเคก็ยอมให้มา

– ล้างความเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่เห็นด้วย

– เวลาฉีดน้ำคุณตำรวจชอบพูดว่าให้กลับไปเป็นลูกที่ดี คิดถึงพ่อแม่ไว้ ให้สลายชุมนุมไปซะ คุณตำรวจพูดถูกไม่ถึงครึ่งเดียว ส่วนใหญ่พ่อแม่เขาให้มา

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *