สำรวจการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ม็อบ และ อายุคนมาม็อบครั้งที่ 6 (25 พ.ย. 2563)

January 29, 2021

โพลนี้อยากรู้ว่าคนที่มาม็อบเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้แก่ม็อบหรือไม่ โพลนี้จึงทำการสำรวจ “ท่อน้ำเลี้ยง” ของม็อบ

คำถามประจำโพลนี้คือ “คุณเปย์ม็อบปี 63 ไปแล้วรวมกี่บาท” ซึ่งการเปย์นี้รวมการบริจาคทุกอย่าง ตั้งแต่อุดหนุนเพื่อจัดม็อบ ค่าประกันตัว การ์ด เป็ด อาหาร น้ำ ฯลฯ

สำรวจวันที่ 25 พ.ย. 2563 ช่วงเวลาประมาณ 18.30 – 20.30 น.

มีผู้ติดสติกเกอร์ทั้งหมด 861 คน รายละเอียดตามด้านล่างนี้

0 บาท – 71 คน (8.25%)

1 – 100 บาท – 82 คน (9.52%)

101 – 500 บาท – 285 คน (33.10%)

501 – 1000 บาท – 183 คน (21.25%)

1001 – 5000 บาท – 162 คน (18.82%)

5001 – 10000 บาท – 54 คน (ุ6.27%)

10001 – 50000 บาท – 21 คน (2.44%)

50001+++ บาท – 3 คน (0.35%)

มีอายุตั้งแต่ 6 – 79 ปี สำรวจประชากรแยกตาม gen ได้ดังนี้

Gen Z (6 – 22) = 172 คน (20%)

Gen Y 1 (23 – 31) = 431 คน (50.1%)

Gen Y 2 (32 – 40) = 118 คน (13.7%)

Gen X (41-55) = 86 คน (10%)

Boomer (56-74) = 53 คน (6.2%)

Silent (75-95) = 1 คน (0.12%)

สิ่งที่น่าสนใจ – เงินบริจาครวมที่ช่วงที่เยอะที่สุดคือ 101 – 500 บาท ที่ 285 คน (33.10%)

– ถ้ารวมแล้ว คนมาม็อบถึง 91.75% เคยเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ม็อบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

– ไม่ควรลืมว่าตัวเลขนี้ไม่รวมคนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงแต่ไม่ได้มา

– รอบนี้คนอายุ 26 ปีมาร่วมม็อบเยอะที่สุดที่ 65 คน

– ถ้าไม่นับตามเจน แต่นับตามช่วงอายุ คนอายุ 21-30 ปี มีมากถึง 496 คน หรือ ประมาณ 57.60% ของผู้มาร่วม

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *